Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • موسیقی معنوی در شعر ناظم حکمت و احمد شاملو 

  IŞIK, Yeşim (Doğu Araştırmaları Dergisi, 2013)
  In this article, the author has tried to investigate the musical impact of Nazem Hekmat’s poetry on Ahmad Shamloo’s poetry style. In his poets, Nazem Hekmat is in search of a cadence full of excitation that like a ...
 • İki Milli Şair: Mehmet Âkif Ersoy-Mirza Muhammed Takî Melikü'ş-Şuara Bahar 

  IŞIK, Yeşim (Turkish Studies, 2014)
  Osmanlı’da Tanzimat Fermanı’ndan sonra başlayan modernleşme faaliyetleri İran’da Kaçarlar Dönemine rastlamaktadır. Geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz bu dönemde, Batı ve Doğu arasında ikilemler yaşayan Türkiye ve ...
 • Ahmed-i Şamlu’nun Şiirinin Oluşmasında Nazım Hikmet’in Etkisi 

  IŞIK, Yeşim (MAVİ ATLAS / GŞÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2014-10-30)
  Nazım Hikmet Türk edebiyatına şekil ve içerik açısından önemli yenilikler getiren Cumhuriyet Dönemi’nin önemli bir şairidir. Onun şiirinde alışılagelmiş uyak düzeni kalkmış, yerini iç uyak denilen bir ses düzeni almıştır. ...
 • Nedensellik İlkesi: Hume'a Karşı Kant 

  ÜNER, Aslı (MAVİ ATLAS GŞÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2014-10)
  Her olayın bir nedeni olduğu, aynı koşullar altında aynı nedenlerin aynı sonuçları doğuracağı şeklinde formüle edilen “nedensellik” ilkesi felsefe tarihi boyunca üzerinde en çok durulan kavramlardan biri olmuştur. Ancak, ...
 • Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış 

  ÖZTÜRK, Ümit (Mavi Atlas / GŞÜ Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 2014-10-30)
  Kant’ın 1781 tarihli Saf Aklın Eleştirisi adlı çalışmasına kadar geçen felsefî kariyeri, genel olarak literatürde, onun “eleştiri öncesi” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin belirleyici unsuru, Kant’ın bir taraftan ...
 • "Kişi"ye Yönelmenin Bir Yolu: Suretin Yıkılışı ve Saklı Olanın Açılması 

  ÖZTÜRK, Ümit (2013-10)
  Platon, felsefe tarihi ile ilgisinde son derece ilginç açılımlar taşıma kapasitesine sahip Mektuplar’ının (Epistles) ikincisinde, kendisinin hiçbir yazılı metninin (suggramma) bulunmadığını, kendisine aid olduğu söylenen ...
 • Felsefede Gelenek (Nedir): Platon, Kant ve Heidegger 

  ÖZTÜRK, Ümit (2014-10)
  Platon’un Sophistes adlı metninde, “me on”un “esti” keyfiyyeti ile “to on”un “ouk esti” keyfiyyetinin kabul edilmediği bir durumda, eğri “logos” ile eğri “doksa” hakkında konuşulamayacağı bildirilir. Çünkü böyle bir ayrım ...
 • Tanzimat Döneminde Trabzon 

  YILMAZ, Özgür (Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2014)
  Tarihin her döneminde önemli bir merkez olagelen Trabzon’un tarihi geçmişine ilişkin çalışmaların istenilen düzeyde olduğunu söylemek zordur. Özellikle 19. yüzyıl Trabzon’u hakkında doldurulmayı bekleyen önemli bir boşluk ...
 • Kerim Aydın ERDEM'İN Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserler 

  KÜRÜM, Mesut (Mavi Atlas, 2014)
  Genellikle TRT Genel Müdürü olarak bilinen Kerim Aydın ERDEM, başarılı bir memur ve bürokrat olup, aynı zamanda sanatkâr kimliğine de sahiptir. Bu kimliğiyle pek bilinmeyen ERDEM, başta şiir olmak üzere hikâye, oyun ve ...
 • XIX. Yüzyıl Trabzon’unda Buharlı Gemi Taşımacılığı ve Deniz Ticareti 

  YILMAZ, Özgür (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012)
  Bulunduğu konum itibarı ile tarihin en erken dönemlerinden beri en önemli ulaşım faaliyeti deniz yolu ile gerçekleştiği Trabzon’da 19. yüzyılda deniz ticaretini etkileyen en önemli gelişme şüphesiz buharlı gemilerin Osmanlı ...
 • 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İngiliz Konsolos Belgelerine Göre Giresun (1850–1900) 

  YILMAZ, Özgür (Giresun Belediyesi, 2009)
  19. yüzyılın sonlarında uluslararası ticarete açılan Karadeniz, 19. başlarından itibaren Avrupalı devletlerin de ticaret yapma hakkı kazanmaları ile birlikte gerçek manada uluslar arası bir ticaret sahası haline geldi. Bu ...
 • 20. Yüzyılın Başlarında Samsun Limanı: Fransız Konsolosu H. de Cortanze’nin Raporlarına Göre 

  YILMAZ, Özgür (Canik Belediyesi, 2013)
  19. yüzyılın başlarında Karadeniz’in en önemli limanı olan Trabzon’un gerisinde küçük bir liman olan Samsun yüzyılın ortalarına doğru sahip olduğu tarımsal potansiyeli ve coğrafik konumu nedeniyle hızla gelişmeye başlayan ...
 • Victor Fontanier’nin 1831’de Trabzon’dan Batum’a Seyahati 

  YILMAZ, Özgür (Mavi Atlas, 2014)
  Seyahatname literatürü açısından bakıldığında 19. yüzyılın, Osmanlı coğrafyasına yapılan seyahatlerin zirve yaptığı bir dönem olduğu görülür. İmparatorluğun içinde bulunduğu siyasi, iktisadi ve sosyal şartların belirleyici ...
 • Bir Mültecinin Balkan İzlenimleri (1849-1851) 

  SAYLAN, Kemal (History Studies, 2013-11)
  Bu çalışmada 1848 Macar ihtilal hareketine yüzbaşı rütbesiyle katılan ancak alınan yenilgi üzerine Osmanlı Devleti’ne sığınan Joseph Hutter’in Balkan coğrafyasındaki yolculuğu sırasında uğradığı yerleşim yerleriyle ilgili ...
 • Yunan Kültürü'nde Yakındoğu Etkileri 

  AKREP, Mehmet Yunus (Tarih İncelemeleri Dergisi, 2013-12)
  Walter Bulkert'in "Yunan Kültürü'nde Yakındoğu Etkileri" isimli kitabı, Yunan kültürünün içerisinde Mezopotamya kültürünün yoğun olarak hissedilmesi ile ilgilidir. Bulkert, bilim adamları tarafından görüş ayrılıklarına ...
 • Eski Yakındoğu Tarihinde Alalah 

  AKREP, Mehmet Yunus (Mavi Atlas GŞÜ Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 2014-04)
  Eski Çağ tarihçileri tarafından fazla ilgi görmeyen ve “Arkeoloji” bilim dalına bırakılmak istenen “Eski Doğu” araştırmaları hakkında Yrd. Doç. Dr. Cemil BÜLBÜL tarafından hazırlanmış olan Eski Yakındoğu Tarihinde Alalah ...
 • Hatay'ın Yanıbaşında Bir Krallık "Yamhad" 

  AKREP, Mehmet Yunus (2010-05)
  Kuzey Suriye, çok eski zamanlardan beridir, verimli arazileri, iklim ve hava şartları, ticaret yollarının gidiş geliş güzergâhında bulunması sebebiyle, tüm Mezopotamya Devletleri’nin dikkatlerini üzerine çekmiş ve amansız ...
 • Van Gölü Havzası Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe ve Orta Türkçe Menşeli Sözcükler Üzerine 

  GÖKÇÜR, Engin (Diyalektolog Ağız Araştırmaları Dergisi, 2012-08-01)
  Türklerin özellikle Selçuklulardan itibaren Van Gölü Havzasındaki yerleşim yerlerine hâkimiyetleri Türkçenin fasılasız bir şekilde günümüze kadar kullanılmasını ve zengin bir sözlü kültürün oluşmasını sağlamıştır. Yüzyıllar ...

View more