Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • REKLAM AJANSI ÇALIŞANLARININ ETİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

  ASLAN, Emre Ş.; DİKER, Ersin (II. MEDYA VE ETİK SEMPOZYUMU"Medya - Kültür İlişkisinde Etik", 2012)
  Günümüzde, etik konusunun en fazla dile getirildiği ve üzerinde tartışıldığı alanlardan birisi reklamcılık sektörüdür. Reklamcılık sektöründe gerçekleştirilen her bir faaliyet bir şekilde etikle ilişkilendirilerek ele ...
 • NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND CHANGING CONSUMPTION STRUCTURE: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS 

  DİKER, Ersin; TAMER GENCER, Zekiye (12th International Symposium Communication in the Millennium, CIM 2014, e-book, 2014)
  Today, because of the developments in mass communication and information technologies, a number of changes in consumption habits of people have seen. The borders between countries has not gone with globalization and the ...
 • KÜRESELLEŞMENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI OLAYLARIN TÜRKİYE’DEKİ TELEVİZYON HABERLERİNE YANSIMALARI 

  Çalışır, Gülsüm (ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2009-11-13)
  Küreselleşme, tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir olgu halini almıştır. Dünya küreselleşmeden etkilenirken, Türkiye’de de bu etkinin yansımaları hissedilmektedir. Neredeyse tüm kitle iletişim araçlarında olgunun çeşitli ...
 • KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE’DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 

  Çalışır, Gülsüm (BirGün Kitap yayınları, 2012)
  Günümüzün uluslararası düzeni, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde farklı özellikler göstermektedir. Bu yeni düzende, ulus devletin hemen her alandaki etkisi giderek zayıflarken; uluslararası siyasal ve ekonomik ...
 • KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE HABER KAVRAMINDA GERÇEKLEŞEN BİR DÖNÜŞÜM: KÜRESEL HABER KAVRAMI 

  Çalışır, Gülsüm (GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ E-GİFDER, 2012-09)
  Küreselleşme, bir durum olarak değil, süreç ya da süreçler dizisi olarak görülmesi gereken bir olgudur. Küreselleşme ne basit, doğrusal bir gelişme mantığı ne de bir dünya toplumu ya da dünya topluluğu taslağı anlamına ...
 • SİYASET VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

  Çalışır, Gülsüm (DEĞİŞİM YAYINLARI, 2014-09)
  İnsanoğlunun yaşama ve ilişkilerine dair en temel sosyalleşme aracı, iletişimdir. İletişim sayesinde insanoğlu, yaptığı faaliyetleri diğerleri ile paylaşır. Belli bir zaman ve mekanda oluşan iletişim, insanın yaşamının bir ...
 • MEDYA VE ETİK 

  Çalışır, Gülsüm (AÇILIM KİTAP, 2013-10)
  Kitle iletişim araçları, yapıları gereği izlerkitleye iletiler iletmektedir. Bu iletiler, ulaştıkları kitlenin büyüklüğü, homojen olmayan yapısı ve kültürel değişkenlikler gibi unsurlardan dolayı etik tartışmalara neden ...
 • Bir Yazılım Şirketi İçin İş Modeli 

  Banger, Gürcan; Çalışır, Gülsüm (ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI, 2012-05-31)
  Tasarım ve üretim süreçlerindeki değişim, şirketlerin iş modellerini de değişime zorluyor. Bir yazılım şirketi açısından iş modeli değişiminin iki boyutu var:1) Küreselleşmenin şirketleri değişime zorlaması, 2) Yazılımın diğer ...
 • Yalın Yazılım Geliştirme Metodolojisi 

  Banger, Gürcan (ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI, 2012-05-31)
  Projede; sanayi kabul edilmekle birlikte ürün geliştirme açısından farklılıkları olan yazılım geliştirme alanında yalın üretim düşüncesinin bir metodoloji olarak düzenlenmesi anlatılmaktadır. Yazılım, prototipin ve son ...
 • Yalın İş Modeli İnovasyonu (YİMİ) 

  Banger, Gürcan; Çalışır, Gülsüm (ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI, 2011-05-10)
  Yalın düşünce ve yalın üretim felsefesinin temel dayanakları olan 1) Değer, 2) Değer akımı, 3) Akış, 4) Çekiş, 5) Mükemmelleştirme ilkelerinin 1) Amaç, 2) Süreç, 3) İç ve dış müşteriler, 4) Çekiş, 5) Önleme, 6) Yaşam ...
 • KOBİ’LERDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

  Çalışır, Gülsüm; Banger, Gürcan (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 2012-11-27)
  Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve kurumlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler açısından önem kazanan faaliyet alanlarından birisi olan halkla ilişkiler, yeni bir yöntem değildir. İnsanlar, kurumlar ve ...
 • SANAYİ KÜMELENMELERİ ve KOBİ’LER 

  Banger, Gürcan; Çalışır, Gülsüm (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 2012-11-27)
  Bir işletme, bir sipariş alır; gerekli planlamadan sonra ihtiyaç duyulan adımları izleyerek, ürünü hazırlar ve alıcısına gönderir. Küçük ve orta ölçekli bir firma için pek çok karmaşık ürünün tüm parçalarını üretmek ve bir ...
 • KOBİLERDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA YOLUNDA ATILAN BİR ADIM: SOSYAL SERMAYE 

  Çalışır, Gülsüm (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 2011-10-25)
  Son yıllarda yoğun şekilde kullanılmaya başlayan “sosyal sermaye” kavramı, günümüzde sıklıkla ekonomi, sosyoloji ve politika bilimleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Kavram, özellikle bireyler ve kurumlar arasında iletişim, ...
 • YALIN İŞ MODELİ İNOVASYONU 

  Çalışır, Gülsüm (İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, 2011-11-25)
  İş dünyasında yapılan akademik araştırmalar, işletmelerin kalıcılığı, sürdürülebilir büyümesi, rekabetçiliği ve daha yüksek katma değer elde etmesinde ar-ge ile birlikte inovasyonun rolünü ve etkisini ortaya koymaktadır. ...
 • KULLANIMLAR VE DOYUMLAR PERSPEKTİFİNDEN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLARI: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ 

  NİSAN, FATMA; Özarslan, Hüseyin (gümüşhane üniversitesi iletişim fakültesi elektronik dergisi e-gifder, 2011-03)
  Yaygınlığı bakımından kitle iletişim araçları arasında televizyonun önemli bir yeri bulunmaktadır. Dijital teknolojinin enformasyon üretimi, iletimi ve depolanması aşamalarında kullanılmasıyla birlikte televizyon ve ...
 • Gazetelerin Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Sunumu Üzerine Bir Söylem Analizi Çalışması 

  NİSAN, FATMA; ŞAHİN, EMİNE (FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ II. MEDYA VE ETİK SEMPOZYUMU, 2011-10-14)
  Medyanın gündem belirleme rolü kabul edilen bir gerçektir. Medya bu rolünü yerine getirirken aslında bir kamu hizmeti yapmaktadır. Medya haberleri üretirken okunurluğu artırmak için haberlere duygusal öğeler eklemektedir. ...
 • ÇÖZÜM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN AKİL İNSANLAR HEYETİNİN GAZETELERDEKİ SUNUMU 

  NİSAN, FATMA; ŞEKER, NARİN TÜLAY (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, 2013-11-20)
  PKK, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İran’ın kuzeybatısını kapsayan bölgede bir devlet kurmayı amaçlayan ve söz konusu toprakların Türkiye sınırları dâhilinde kalan kısmına sahip ...
 • RECEPTION ANALYSIS OF REPRESENTATION OF ATATÜRK IN COMMERCIAL MEDIA 

  NİSAN, FATMA; ŞEKER, NARİN TÜLAY (9th International Symposium Communication in the Millennium, 2011-05-24)
  Mustafa Kemal Ataturk won the hearts of the Turkish people for his success in The War of Independence and also for the realization of the reforms after the victory. Ataturk has been started to use figuratively in advertisements ...
 • 2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU 

  NİSAN, FATMA (Erciyes İletişim Dergisi “akademia", 2014)
  Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin başkanlık seçimleri her dönemde dünyanın gündem konusu olmuştur. 2008 yılında bir siyahın Beyaz Saray’a aday olması, dünyanın dikkatini ABD’ye yöneltmesine neden olmuştur. Bu siyah, ...
 • BASININ FARKLI FİKİRLERE YAKLAŞIMI ÖRNEK OLAY: HRANT DİNK SUİKASTI 

  NİSAN, FATMA (2009)
  Dünyaya, egemen ideolojik bir sistem hâkimdir. Bu sistem, aile, egitim, medya gibi devletin ideolojik aygıtlarıyla hegemonya yaymaktadır. Hegemonya, egemen söylemin çıkarı için olusturulmus olan bir olgudur ve özneler ...

View more