Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • 2000-2009 Yılları Arasında Gümüşhane İlinde Gerçekleşen Ölümlerin Epidemiyolojik Yönden İncelenmesi 

  Şahinöz, Turgut; Şahinöz, Saime; Eker, Hasan Hüseyin (Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Bu araştırma; Gümüşhane İlinde 10 yıl içerisinde gerçekleşen ölümlerin epidemiyolojik yönden incelenmesi amacı ile yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evreni olan Gümüşhane İli nüfusuna kayıtlı kişilerden ...
 • Demografik ve Bazı Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’nin Dünyadaki Durumu 

  Şahinöz, Turgut; Şahinöz, Saime (Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Demografik göstergeler, nüfus büyüklüğünden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırıp, gerçekte var olan farklılığın saptanmasını sağlamaktadır. Bu çalışma ile Avrupa Birliği ile Türkiye arasında uyum sürecinin başladığı ...
 • Gümüşhane İlinde Evde Bakım Talebi 

  Şahinöz, Turgut; Şahinöz, Saime; Kıvanç, Aydın (15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2012-10-02)
  Araştırma kapsamında 4 000 hanede yaşayan toplam 15 561 kişiye ait veri elde edilmiştir. Araştırmaya katılanların %51,2'si erkek, %48,8'i kadın idi. Araştırma bölgesindeki toplumun %18,0’sının tanı konmuş herhangi bir ...
 • Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları 

  Şahinöz, Turgut; Şahinöz, Saime; Çetinkaya, Fevziye; Aykut, Mualla; Öztürk, Yusuf (Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1999)
  Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla yapılan bu çalışma kapsamına, 1//0 sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 165'i erkek, 138'i kız olmak üzere toplam 303 öğrenci ...
 • Huzurevlerinde Çalışan Hastabakıcılarda Tükenmişlik ve Buna Etki Eden Faktörler 

  Eker, Hasan Hüseyin; Kocaakman, m; Şahinöz, Turgut; Karadelioğlu, P; Özder, Ajlan (14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011)
  Araştırmaya katılanların hastabakıcıların yaş ortalaması 35,56±7,68’dır. Hastabakıcıların % 52,5’i erkek ve %71,7’si ilköğretim mezunudur. Hastabakıcılardan kadın olanlarda, lise mezunu olanlarda, fiziki ortamdan memnun ...
 • Afetlerde Sağlık Organizasyonu Çalışmaları 

  Arslan, Ümit; Şahinöz, Turgut; Kaya, Murat (TMMOB Mimarlar Odası, 2007)
 • Gevher Nesibe Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde 1989-1996 yılları arasında yatan hastaların epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi 

  Şahinöz, Turgut; Şahinöz, Saime; Eker, Hasan Hüseyin; Günay, Osman; Doğanay, Mehmet; Öztürk, Yusuf (VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 1999)
 • Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları 

  Şahinöz, Turgut; Şahinöz, Saime; Çetinkaya, Fevziye; Aykut, Mualla; Öztürk, Yusuf (V. Halk Sağlığı Günleri, 1997)
 • Kayseri’de 1985 – 1998 Yılları Arasında Sağlık Durumu ve Demografik Göstergelerdeki Değişim 

  Şahinöz, Turgut (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1999)
  Bu arastırma, Kayseri Sağlık Eğitim ve Arastırma Bölgesinde 1985 yılında yapılan Temel Çalısma esas alınarak; demografik veriler, ana sağlığı, aile planlaması, çocuk sağlığı ve çevre sağlığında 13 yıllık değisimin ...
 • Assessment of quality of life and activities of daily living in Turkish patients with heart failure 

  Demir, Melike; Ünsar, Serap (International Journal of Nursing Practice, 2011)
  Heart failure is an entire clinical syndrome affecting many aspects of life, rather than merely a usual disease. This cross-sectional study was designed to assess heart failure patients’ quality of life and activities of ...
 • Engelli Sağlığı 

  Şahinöz, Turgut; Öncel, Mustafa; Şahinöz, Saime; Eker, Hasan Hüseyin; Kıvanç, Aydın; Bodur, Ali Fuat; Cengiz, Sevil; İlyasoğlu, Huri; Bostan, Sedat; Köroğlu, Muhammet Ali; Çakıcı, Burhan; Uçar, Meltem; Küçük, Nurçin; Akpınar, İclal; İlgün, Müjde; Kılınç, Taşkın; Semecioğlu, Muhammet Serhat; Demir, Meltem; Demir, Vildan; Özcan, Handan; Karakurt, Nurgül; Elkoca, Ayşe; Yekeler, Beliz; Yiğitbaş, Çağla; Paşoğlu, Hülya; Doğan, İrfan (Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 2013-04-15)
  Engelli Sağlığı Kitabı engellilerin, ailesinin ve çevresindekilerin sağlıklı, mutlu ve uzun bir hayat yaşamasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. “Sağlığımız değerini yeterince bilemediğimiz ve koruyamadığımız ...
 • Aile Sağlığı 

  Aykut, Mualla; Ersoy, Gülgün; Öncel, Mustafa; Eker, Hasan Hüseyin; Şahinöz, Saime; Şahinöz, Turgut; Kıvanç, Aydın; Bodur, Ali Fuat; Cengiz, Sevil; İlyasoğlu, Huri; Bostan, Sedat; Köroğlu, Muhammet Ali; Küçük Kent, Nurçin; Kılıç, Taşkın (Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 2013-09-15)
  Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olmasıdır. Sağlıklı ve mutlu toplumları ancak sağlıklı aileler oluşturabilir. Sağlıklı bireyler ...
 • Sağlıklı Yaşam 

  Şahinöz, Saime; Şahinöz, Turgut; Aydın, Dursun; Yakut, Murat (Turgut ŞAHİNÖZ, 2007)
  Sağlıklı ve mutlu toplumları ancak sağlıklı aileler oluşturabilir. Sağlıklı bireyler de sağlıklı aile ortamlarında yetişirler. Günümüzde büyük aile ortamları yerine aileler küçülmekte, yasam tarzları, yasamdan beklentiler ...
 • Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri 

  Şahinöz, Saime; Şahinöz, Turgut; Aydın, Dursun; Eker, Hasan Hüseyin; Uzar, Ahmet (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği, 2007)
  Ülke yönetiminde yerel yönetimler, süreklilik ve topluma yönelik sosyal hizmet üretmede çok önemli bir birimdirler. Merkezi yönetimin toplum üzerine etkinliği yerel yönetimlere göre çok azdır. Toplumun rahat, huzur ve ...
 • Eğitim Kitabı 

  Şahinöz, Saime; Şahinöz, Turgut; Eker, Hasan Hüseyin; Kıvanç, Aydın; Bodur, Ali Fuat; Çolak, Ayşe (Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 2011-04-30)
  İnsan ömrünün uzaması, tıpta yaşanan hızlı ilerlemeler, bulaşıcı hastalıkların sınırlandırılması, pek çok öldürücü hastalığın tedavisinin bulunması, kronik hastalıkların genel hastalık yükü içindeki oranının giderek artması ...

View more