Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Thoughts of City Hotels as regards Outsourcing Strategies 

  Çalık, İsmail; Batman, Orhan; Kıngır, Sait (Turizm & Araştırma Dergisi, 2013-07)
  Abstract Depending on the speed of increasing competition, the desire of covering costumers’ demands and expectations, hence providing pleasure, has led businesses to use some management strategies in their activities. ...
 • TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM UYGULAMALARI; İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ 

  Akdu, Serap; Akdu, Uğur; Şahbaz, R. Pars (Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012-06)
  Bu araştırmanın amacı, sağlık turizmi kapsamında ele alınan medikal turizm ve medikal turizmin Türkiye’deki uygulamalarını inceleyerek, özel hastanelerin medikal turizme katkısını ve uygulama biçimlerini analiz etmek ve ...
 • SOCIAL PARTICIPATION IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 

  Akdu, Uğur; Pehlivan, Nalan (Manchester Metropolitan University, 2012-01)
  Social and cultural effects of tourism are discussed as well as the economical effects of Tourism. Local community and their socio-cultural values are very important for all the shareholders under the effect of tourism. ...
 • TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM UYGULAMALARI; İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ 

  Akdu, Uğur; Akdu, Serap (Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012-06)
  Bu araştırmanın amacı, sağlık turizmi kapsamında ele alınan medikal turizm ve medikal turizmin Türkiye’deki uygulamalarını inceleyerek, özel hastanelerin medikal turizme katkısını ve uygulama biçimlerini analiz etmek ve ...
 • Kaynak Avantajı Kuramı Üzerine Kavramsal Bir Bakış 

  Yalçın, Bilal (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2010)
  İşletmelerin bir yandan varlıklarını sürdürebilmeleri için kaynakları ile kendilerini finanse etmeleri diğer yandan tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini düşünerek onlara en düşük maliyetle en yüksek değerde ürünler ...

View more